Muzi?ka radionica „DO RE MI“ Vas obaveštava da je upis novih ?lanova u toku, bez vremenskog ograni?enja 🙂

Javiti se na brojeve telefona:
  069-55-44-396  i  063-77-34-668

Upis u novu školsku godinu - doremi

Upis u novu školsku godinu – 2012-2013

Muzi?ka radionica DO RE MI ima za cilj da kroz igru i druženje, njeni polaznici naprave prve muzi?ke korake. Pažljivo osmišljenim programom koji kreiraju i realizuju profesori muzike, najmla?i uzrast (4 godine) upoznaje sa osnovnim muzi?kim veštinama i znanjima. ?uti, dodirnuti, proizvesti ton, osetiti svaki instrument ima za cilj da polaznicima pruži najkvalitetnije informacije o svakom pojedina?nom instrumentu.

Upis u novu školsku godinu