Udzbenik za najmladje

 Naš udžbenik  „Nezaboravno muzičko putovanje“ ponosno primenjujemo u radu sa najmlađim polaznicima radionice. Prilagođen je deci od 4 do 9 godina.

 … odabir pravog instrumenta za dete predstavlja najvažniji korak u daljem bavljenju muzikom.

udzbenik za najmladje

 

Udzbenik za najmladje

  Suzuki (Suzuki metoda) je primetio da sva deca sveta uče maternji jezik sa lakoćom. Na osnovu toga je zaključio da, ako deca poseduju veštinu uz pomoć koje uspešno savladavaju maternji jezik, onda imaju i potrebnu veštinu za savladavanje sviranja nekog muzičkog instrumenta.  Naš udžbenik za najmladje zasniva se upravo na ovom metodu.
Muzika ima ogroman značaj za psiho-fizički razvoj deteta. Razvijanjem muzičkih sposobnosti, kod dece se razvija i niz drugih osobina od kojih će dete imati puno koristi, ne samo u detinjstvu, već i kasnije tokom celog života.