Trio DoReMi za praznike

Trio DoReMi za praznike

SVIMA ŽELIMO SRE?NE NOVOGODIŠNJE I BOŽI?NE PRAZNIKE !!!

VAŠ Trio DoReMi

Kul

Elena Mu?ibabi?, Meri Gbaja i Jelena Šalabalija – JINGLE BELLS

Posle odabira i upoznavanja sa instrumentom, radi se na daljem razvoju muzi?ke sposobnosti polaznika. Usvajanje pravilnog stava pri sviranju instrumenta, postavka ruku, prvilan okret meha, rad na unakrsnom basu za harmoniku, privikavanje na klavirsku pratnju, razvoj muzi?ke memorije za vilolinu i pevanje itd., predstavljaju samo po?etak u savladavanju veština sviranja i pevanja.
Sa prvim nau?enim notama realizuju se javni nastupi, koji predstavljaju sastavni deo daljeg muzi?kog usavršavanja. Polaznici muzi?ke radionice DO RE MI po?inju da grade svoje koncertno iskustvo, razvijaju kreativnost i kao takvi veoma brzo i lako napreduju.