DoReMi ponovo u studiju

DoReMi ponovo u studiju

Odlu?ili smo da vas iznenadimo povodom dolaze?ih praznika. DoReMi ponovo u studiju !!!! Od osnivanja 2008. godine do danas ova muzi?ka radionica ima sve više u?esnika razli?itih uzrasta. Ovde se danas mogu prona?i polaznici od 4-18 godina starosti, koji sa...