DoReMi ponovo u studiju

Odlu?ili smo da vas iznenadimo povodom dolaze?ih praznika.

DoReMi ponovo u studiju !!!!

Od osnivanja 2008. godine do danas ova muzi?ka radionica ima sve više u?esnika razli?itih uzrasta. Ovde se danas mogu prona?i polaznici od 4-18 godina starosti, koji sa entuzijazmom putuju kroz predivni muzi?ki svet.
Muzi?ka radionica DO RE MI u?estvovala je na brojnim kulturnim dešavanjima. U proteklom periodu uspešno su nastupali na: Zmajevim de?ijim igrama, Raspustilištu, Danima slova?ke kulture u Kisa?u, održali koncerte u Beo?inu i Kovilju i bili gosti u emisijama TV Vojvodine “Zvrk” i “Dodati život godinama”. U svemu tome ne bismo bili tako uspešni da nismo uporno i strpljivo vežbali u svom omiljenom studiju. Bez njega mnogo toga iz naših planova ostalo bi neostvareno. Zato mu se uvek i nanovo vra?amo – on je to i zaslužio.