Dragi drugari, mame i tate,

Obaveštavamo Vas da ?e u ?etvrtak 6. Decembra u Novosadskoj caffe Knjižari (ulica Modene) naši drugari nastupiti od 19h. U pitanju je Koncert instrumentalnih ta?aka i ovo je naš prvi nastup ovakve vrste. Pripremili smo Vam mnoštvo razli?itih sastava koji ?e s ljubavlju izvesti najrazli?itije poznate i nepoznate melodije.Do?ite na vreme, smestite se u ?arobni ambijent ovog kafea s mirisima knjiga i dobrih ?ajeva, i uživajte zajedno sa nama 🙂
Koncert instrumentalnih ta?aka

Koncert instrumentalnih ta?aka

Muzi?ko putovanje zapo?inje se izvo?enjem kompozicija razli?itih muzi?kih sadržaja i karaktera, u cilju stvaranja svesti o emociji koju prenosi muzika. U prvoj godini intenzivno se radi ritam,intoniranje tonova, sviranje i pevanje odabranih pesama pojedina?no i grupno, u cilju daljeg razvoja sluha i muzi?ke memorije