DoReMi ponovo u studiju

DoReMi ponovo u studiju

Odlu?ili smo da vas iznenadimo povodom dolaze?ih praznika. DoReMi ponovo u studiju !!!! Od osnivanja 2008. godine do danas ova muzi?ka radionica ima sve više u?esnika razli?itih uzrasta. Ovde se danas mogu prona?i polaznici od 4-18 godina starosti, koji sa...
Poziv na audiciju

Poziv na audiciju

Poziv na audiciju   Muzi?ka radionica Do Re Mi i Madam Piano pozivaju Vas na A U D I C I J U za pesmu posve?enu deci bez roditeljskog staranja Muzi?ka radionica Do Re Mi okuplja mališane od 4 do 15 godina ve? pola decenije.U svom radu naro?ito se isti?e kako...
Madame Piano priprema DoReMi

Madame Piano priprema DoReMi

   Madame Piano priprema DoReMi Madame Piano svoju pedagošku karijeru zapo?ela je 1995. godine u okviru jazz odseka muzičke škole “Stanković“ u kojoj je ostvarila zapažene rezultate sa svojim učenicima, od kojih su mnogi upisali prestižne evropske i...