Poziv na audiciju

Poziv na audiciju

Poziv na audiciju   Muzi?ka radionica Do Re Mi i Madam Piano pozivaju Vas na A U D I C I J U za pesmu posve?enu deci bez roditeljskog staranja Muzi?ka radionica Do Re Mi okuplja mališane od 4 do 15 godina ve? pola decenije.U svom radu naro?ito se isti?e kako...